Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 w Warszawie

Dla rodziców

Przedszkole czynne jest od 1 września do 30 czerwca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00. Prowadzimy 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dysponujemy maksymalnie 76 miejscami. Przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym z niewielką niepełnosprawnością ruchową oraz dzieci z prostymi dietami eliminacyjnymi. Zatrudniamy 7  nauczycielek, 3 pedagogów specjalnych, psychologa, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, lektora języka angielskiego, nauczyciela rytmiki. Na życzenie Rodziców, najstarsze dzieci mogą korzystać z zajęć religii. Zapewniamy dzieciom 4 pełnowartościowe, smaczne, przygotowanie na miejscu posiłki . Staramy się zapewnić wszystkim miłą atmosferę, bezpieczne, optymalne warunki do wzrastania i rozwoju, Rodzicom pomoc i poradę w wychowaniu i opiece.

Skład Rady Rodziców 2018/19

1. PRZEWODNICZĄCA:

2. ZASTĘPCA:

3. SEKRETARZ:

4. KOMISJA REWIZYJNA:

5. SKARBNIK:

Forum Rady Rodziców