Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 w Warszawie

Programy

 

Programy i podręczniki zatwierdzone do realizacji  na rok szkolny 2018/2019

,,Kocham Przedszkole- Plac Zabaw" wyd. WSiP

,,Wesołe Przedszkole"(dogoterapia, gimnastyka korekcyjna) Projekt dofinansowany przez UE

Programy uzupełniające:

1. ,,Dziecięca matematyka" prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska

2. ,,Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania" J. Cieszyńska

3. ,,Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju" M. Sundberg

4. ,,Symulacja prawej półkuli mózgu" A. Bala

5. ,,Myślę, czytam, rysuję- rozwojowy model terapii"

6. ,,Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki" H. Tymichova

7. ,,English with Little Ant"- K. Janiszewska-Gold

Programy własne Przedszkola

1. ,, Przedszkole na widelcu" A. Tomala, G. Łapanowski

2. ,,Wspomaganie rozwoju mowy dziecka trzyletniego" B. Rudzka

3. ,,Sprawne Elfy"- zajęcia ruchowe; A. Banasiewicz

4. ,,Trening umiejętności społecznych" A. Grzeszczak

5. ,,W przedszkolu na leśnej łące- bajkoterapia" A. Grzeszczak

6. ,, Rok w ogródku" M. Głażewska