Historia przedszkola

Historia przedszkola na ul. Sowiej sięga roku 1949. Zostało zaprojektowane przez zespół architektów pod kierunkiem Zygmunta Stępniewskiego, jako element koncepcji "osiedli społecznych". Otoczone z trzech stron kamieniczkami stylizowanymi na małomiasteczkową zabudowę, to nic innego jak ... socrealizm w mariensztackim wydaniu.W historycznej prasie, nasze przedszkole pojawia się w kontekście otwarcia trasy W-Z i pierwszych ruchomych schodów w Warszawie, w towarzystwie Rynku Mariensztackiego, łaźni Teodozji Majewskiej (dzisiejsze liceum STO przy ul. Bednarskiej) i rzeźby leworęcznej przekupki z kurą autorstwa Barbary Zbrożyny.Wejście do przedszkola zdobi płaskorzeźba Jerzego Jarnuszkiewicza, nawiązująca znacząco do sztuki Pablo Picassa, a zwłaszcza do obrazu Radość życia (Joie de vivre' Antibes '1946).
Film "Przygoda na Mariensztacie" to też klimat i czas naszych początków.

W 2009 r "Kolonia mieszkaniowa Mariensztat" została wpisana do rejestru zabytków.
Czasy współczesne to lata 2010/2011 i dawno oczekiwany remont budynku oraz całkowita przebudowa placu zabaw, mająca miedzy innymi umożliwić korzystanie z placówki dzieciom niepełnosprawnościami.Latem 2011 roku Przedszkole przeszło kolejny remont i modernizację w kierunku przekształcenia placówki na potrzeby integracji. Przebudowano łazienki, dzięki czemu powstała dodatkowa toaleta dla dzieci poruszających się na wózku, poszerzono wszystkie drzwi wejściowe do sal na bezpieczne, szerokie.
Sala gimnastyczna została doposażona w podstawowy sprzęt do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej i terapii w zakresie SI. Modernizacji poddano również zaplecze kuchenne.
Nawierzchnia placu zabaw pokryta została miękką, estetyczną wykładziną, przejście z budynku na plac zabaw możliwe jest również po specjalnie wyprofilowanym chodniku. Wszystkie nowe sprzęty ogrodowe mają certyfikaty bezpieczeństwa. Dzieci zasadziły na przedszkolnych grządkach ponad 100 roślin cebulowych, pojawiły się nowe drzewa: jarzębina, klony, miłorzęby japońskie i świerk kaukaski. Wkrótce wzbogacimy się o grządkę do hodowli i obserwacji przyrodniczych.

Te zmiany pozwoliły na przekształcenie placówki w Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, co oznacza, że każdy nowo otwierany po 2011 r. oddział jest oddziałem integracyjnym, w którym dysponujemy 15 miejscami ogólnodostępnymi i 5 miejscami dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, niepełnosprawność ruchowa ale także niedosłuch, inne ograniczenia po indywidualnej konsultacji ze specjalistami na miejscu w placówce). W każdej grupie integracyjnej zatrudniamy dodatkowego nauczyciela wspierającego (pedagoga specjalnego bądź psychologa).
W placówce, na miejscu do dyspozycji dzieci (i rodziców) są: 2x w tygodniu logopeda, 1x w tygodniu terapeuta SI , 1 x w tygodniu psycholog. W miarę potrzeb wymiar czasu specjalistów będzie proporcjonalnie zwiększany.
Dzieci najstarsze, na wniosek rodziców, 1 x w tygodniu mogą uczestniczyć w zajęciach religii prowadzonych przez siostrę zakonną.
Nauczyciele na kursach i w formie samokształcenia ciągle poszerzają swoją wiedzę i umiejętności aby sprostać nowym potrzebom, wyzwaniom.Przedszkole pracuje w oparciu o ogólnodostępne, certyfikowane programy nauczania zapewniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jak również własne programy autorskie. Zatrudniamy sprawdzonych, w pełni profesjonalnych instruktorów zajęć dodatkowych: tańca, gimnastyki korekcyjnej, angielskiego, rytmiki, zajęć teatralnych.
Wyjątkowa lokalizacja w pobliżu ciekawych miejsc prowokuje nas do częstych wyjść na Starówkę, do galerii, do pobliskich parków, nad Wisłę. Jesteśmy też częstymi gośćmi w Centrum Nauki Kopernik.
Na stałe współpracujemy z pobliskimi szkołami podstawowymi przy ul. Drewnianej i przy ul. Kruczkowskiego. Staramy się być aktywnymi członkami społeczności na Mariensztacie.
Wszyscy staramy się, żeby Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie było przyjaznym, atrakcyjnym, gościnnym miejscem zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, opiekunów.