Nasza Kadra

Agata Tomala

Dyrektor przedszkola

Nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki, spec. wychowania przedszkolnego, logopeda/reedukator.


Elżbieta Majbour

nauczycielkaI

Nauczyciel mianowany,mgr wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog.


Katarzyna Sitarz

nauczycielka

Nauczyciel kontraktowy, mgr historii, mgr resocjalizacji z profilaktyką społeczną.
Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


Monika Gawrońska

nauczycielka

Nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki społecznej. studia podyplomowe z zakresu edukacji początkowej z reedukacją.


Beata Wałachowska

logopeda

Nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej dyplomowany logopeda, terapeuta SI.


Wioletta Gajewska

nauczycielka

Nauczyciel mianowany; mgr pedagogiki specjalnej i korekcyjnej. studia podyplomowe o kierunku: wychowanie przedszkolne.


Małgorzata Głażewska

nauczycielka

Nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki specjalnej i korekcyjnej, Studia Podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany.


Urszula Polak-Popławska

terapeuta SI

Nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, surdologopeda, terapeuta SI z certyfikatem.


Barbara Porydzaj

nauczycielka

Nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego; studia podyplomowe: edukacja elementarna.


Monika Rybacka

nauczycielka

Nauczyciel stażysta, mgr wychowania przedszkolnego, mgr administracji, studia licencjackie z pedagogiki terapeutycznej.


Monika Smolińska

nauczycielka

Nauczyciel, mgr pedagogiki, studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego.


Anna Marchlewska

nauczyciel wspomagający

Nauczyciel stażysta, mgr pedagogiki specjalnej: surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, rehabilitant osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.


Izabella Sobieska

nauczycielka

mgr pedagogiki przedszkolnej (SWP, WP; UW, podyplomowe studia UW - Zarządzanie Polityki i Oświatą).


Bernadeta Juda

nauczyciel wspomagający

Nauczyciel kontraktowy, mgr psychopedagogiki, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.


Agnieszka Gola - Marianowska

Nauczyciel kontraktowy, mgr psychologii (z przygotowaniem pedagogicznym).


Pan Bogdan i Pani Stenia

Czuwają nad naszym ogródkiem i szatnią.


Pani Ela i Pani Beatka

Gotują nam codziennie pyszne potrawy.


Pani Krysia i Pani Paulina

Pomagają nam w doli i niedoli.


Panie Iwonka, Dorotka, Ewa i Agata

Dbają o nasze sale i zabawki.


Pani Marzenka

Dba, aby niczego nam w przedszkolu nie brakowało.