Rada Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie

Przewodnicząca: Anna Marton
Z-ca Przewodniczącej: Małgorzata Kijak - Olechnicka
Sekretarz: Magdalena Świeca
Agnieszka Matusik
Julita Michalak