Poniżej publikujemy ważne, interesujące i mamy nadzieję przydatne dokumenty, które ułatwią życie Przedszkolaka i jego Rodziców.


 

Procedury i regulaminy

 

Poradniki

 

Organizacja przedszkola

 

Inne dokumenty

 


Wszystkie dokumenty udostępnione są w formacie PDF. Do ich otwarcia potrzebna jest jedna z dostępnych, bezłatnych przeglądarek, np. Adobe Acrobat Reader lub Foxit Reader.