KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Integracja

Idea integracji polega na włączaniu dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w system placówek masowych z jednoczesnym zapewnieniem dzieciom właściwej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości pomocy w procesie szeroko rozumianej edukacji.

U podstaw koncepcji edukacji integracyjnej legło przekonanie, że tylko wychowując i kształcąc dziecko niepełnosprawne wśród pełnosprawnych rówieśników można osiągnąć jego integrację społeczną. Istotą systemu integracyjnego jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu optymalnych warunków, aby mogło ono w pełni realizować program nauczania poprzez odpowiedni dobór metod, form i środków dydaktycznych.

Świat ludzi pełnosprawnych jest otoczeniem, w którym każde dziecko niepełnosprawne musi się odnaleźć. Właśnie takie warunki stwarza system integracyjny, w którym dzieci niepełnosprawne uczą się, bawią i wzrastają wraz z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Jest to korzystne również dla pozostałych dzieci. Dzieci niepełnosprawne uczą się przestrzegania norm społecznych, zachowań społecznie akceptowalnych oraz dostrzegania podobieństw pomiędzy nimi a ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Taka forma kształcenia zapobiega  tworzeniu się sztucznych, zamkniętych  środowisk. Ponadto możliwość uczęszczania do placówki znajdującej się w rodzinnej miejscowości, blisko miejsca zamieszkania, wiąże się dla dziecka niepełnosprawnego z pozostaniem w domu rodzinnym i bycie otoczonym najbliższymi, miłością rodziców, rodzeństwa tak ważnymi w pierwszych latach życia małego człowieka. Korzyści z edukacji w warunkach integracyjnych czerpią również dzieci pełnosprawne, które uczą się akceptować odmienności, słabości innych, zauważają wspólne podobieństwa. Dzieci mają szansę nauczyć się wzajemnego szacunku, zrozumienia, pomocy i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.

Nasze przedszkole przygotowane jest do objęcia opieką dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną, niepełnosprawnością narządów ruchu, dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego. Jesteśmy w stanie zapewnić pobyt dzieciom z cukrzycą, na pompie insulinowej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się na terenie placówki, po zapoznaniu się specjalistów z dokumentacją dziecka oraz na podstawie obserwacji dziecka dokonanej przez zespół specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w życiu przedszkola, w zajęciach- pod dodatkową opieką pedagoga specjalnego. Jeśli zachodzi taka potrzeba, korzystają z zajęć z logopedą, terapeutą SI, psychologiem.