Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Integracja

Idea integracji polega na włączaniu dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w system placówek masowych z jednoczesnym zapewnieniem dzieciom właściwej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości pomocy w procesie szeroko rozumianej edukacji.

U podstaw koncepcji edukacji integracyjnej legło przekonanie, że tylko wychowując i kształcąc dziecko niepełnosprawne wśród pełnosprawnych rówieśników można osiągnąć jego integrację społeczną. Istotą systemu integracyjnego jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu optymalnych warunków, aby mogło ono w pełni realizować program nauczania poprzez odpowiedni dobór metod, form i środków dydaktycznych.

Świat ludzi pełnosprawnych jest otoczeniem, w którym każde dziecko niepełnosprawne musi się odnaleźć. Właśnie takie warunki stwarza system integracyjny, w którym dzieci niepełnosprawne uczą się, bawią i wzrastają wraz z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Jest to korzystne również dla pozostałych dzieci. Dzieci niepełnosprawne uczą się przestrzegania norm społecznych, zachowań społecznie akceptowalnych oraz dostrzegania podobieństw pomiędzy nimi a ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Taka forma kształcenia zapobiega  tworzeniu się sztucznych, zamkniętych  środowisk. Ponadto możliwość uczęszczania do placówki znajdującej się w rodzinnej miejscowości, blisko miejsca zamieszkania, wiąże się dla dziecka niepełnosprawnego z pozostaniem w domu rodzinnym i bycie otoczonym najbliższymi, miłością rodziców, rodzeństwa tak ważnymi w pierwszych latach życia małego człowieka. Korzyści z edukacji w warunkach integracyjnych czerpią również dzieci pełnosprawne, które uczą się akceptować odmienności, słabości innych, zauważają wspólne podobieństwa. Dzieci mają szansę nauczyć się wzajemnego szacunku, zrozumienia, pomocy i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.

Nasze przedszkole przygotowane jest do objęcia opieką dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną, niepełnosprawnością narządów ruchu, dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju a także z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego. Jesteśmy w stanie zapewnić pobyt dzieciom z cukrzycą, na pompie insulinowej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się na terenie placówki, po zapoznaniu się specjalistów z dokumentacją dziecka oraz na podstawie obserwacji dziecka dokonanej przez zespół specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w życiu przedszkola, w zajęciach- pod dodatkową opieką pedagoga specjalnego. Jeśli zachodzi taka potrzeba, korzystają z zajęć z logopedą, terapeutą SI, psychologiem.