KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Specjaliści

LOGOPEDZI

Beata Rudzka- Wałachowska, Agata Tomala

Zajęcia logopedyczna odbywają się w trybie indywidualnym dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w diadach dla pozostałych dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej na podstawie badań przesiewowych.

Poza terapią logopedyczną Logopeda prowadzi raz w tygodniu zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy i komunikacji w najmłodszej grupie wiekowej, oparte na programie autorskim.

PSYCHOLODZY

Karolina Pacholczyk - psycholog w przedszkolu

Psycholog pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz udziela pomocy dzieciom z nieharmonijnym rozwojem. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym.

Poza zindywidualizowanymi zajęciami terapeutycznymi psycholog prowadzi: Trening Umiejętności Społecznych TUS i zajęcia własne: Bajkoterapia

Dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju kierowane są na obserwacje/ zajęcia z psychologiem na podstawie wniosku rodzica lub wychowawcy.

Paulina Ochnio- psycholog oddelegowany z poradni

psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Złotej 1A, opiekująca się przedszkolem.Psycholog zajmuje się: diagnozą psychologiczną, prowadzeniem obserwacji dziecka w przedszkolu, udzielaniem porad rodzicom,prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, prowadzeniem indywidualnych zajęć rozwijających umiejętności edukacyjne.

Psycholodzy stale współpracują z nauczycielami przedszkola oraz specjalistami.

Na początku roku szkolnego w przedszkolu odbywa się zebranie dla rodziców dotyczące dojrzałości szkolnej.

W czerwcu organizowane są dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców. Psycholog przeprowadza również pogadankę dotyczącą przygotowania dziecka do nowego miejsca.

Rodzice mogą także bezpłatnie korzystać z proponowanych przez poradnię warsztatów dotyczących metod wychowawczych oraz rozwoju dziecka.

Aktualne propozycje są umieszczane w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Urszula Polak - Popławska , Anna Banasiewicz, Katarzyna Sitarz

Na zajęcia z elementami integracji sensorycznej kierowane są dzieci z zaleceniami do terapii SI zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W zajęciach uczestniczą również pozostałe dzieci, które zostały zakwalifikowane na podstawie przeprowadzonych w przedszkolu badań przesiewowych i wniosków wychowawcy lub rodzica.

PEDAGODZY SPECJALNI

Anna Banasiewicz- pedagog wspomagający, także terapeuta SI

Anna Bielińska- pedagog wspomagający, także terapeuta ręki

Anna Szymańska- pedagog wspomagający.

Pedagodzy specjalni pracują z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi z grup integracyjnych. Praca z dzieckiem odbywa się podczas zajęć grupowych i indywidualnych.