Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Specjaliści

LOGOPEDZI

mgr Beata Rudzka- Wałachowska

Zajęcia logopedyczna odbywają się w trybie indywidualnym dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w diadach dla pozostałych dzieci zakwalifikowanych do terapii logopedycznej na podstawie badań przesiewowych.

Poza terapią logopedyczną Logopeda prowadzi raz w tygodniu zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy i komunikacji w najmłodszej grupie wiekowej, oparte na programie autorskim.

PSYCHOLODZY

mgr Karolina Pacholczyk- Wiśniewska - psycholog

mgr Marta Koroluk

Psycholog pracuje z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz udziela pomocy dzieciom z nieharmonijnym rozwojem. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym i grupowym.

Poza zindywidualizowanymi zajęciami terapeutycznymi psycholog prowadzi: Trening Umiejętności Społecznych TUS i zajęcia własne: Bajkoterapia

Dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju kierowane są na obserwacje/ zajęcia z psychologiem na podstawie wniosku rodzica lub wychowawcy.

psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Złotej 1A, opiekująca się przedszkolem.Psycholog zajmuje się: diagnozą psychologiczną, prowadzeniem obserwacji dziecka w przedszkolu, udzielaniem porad rodzicom,prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, prowadzeniem indywidualnych zajęć rozwijających umiejętności edukacyjne.

Psycholodzy stale współpracują z nauczycielami przedszkola oraz specjalistami.

Na początku roku szkolnego w przedszkolu odbywa się zebranie dla rodziców dotyczące dojrzałości szkolnej.

W czerwcu organizowane są dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców. Psycholog przeprowadza również pogadankę dotyczącą przygotowania dziecka do nowego miejsca.

Rodzice mogą także bezpłatnie korzystać z proponowanych przez poradnię warsztatów dotyczących metod wychowawczych oraz rozwoju dziecka.

Aktualne propozycje są umieszczane w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

mgr Urszula Polak - Popławska ,  mgr Anna Banasiewicz,  mgr Katarzyna Szybka,

Na zajęcia z elementami integracji sensorycznej kierowane są dzieci z zaleceniami do terapii SI zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W zajęciach uczestniczą również pozostałe dzieci, które zostały zakwalifikowane na podstawie przeprowadzonych w przedszkolu badań przesiewowych i wniosków wychowawcy lub rodzica.

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE

 mgr Anna Banasiewicz

 mgr Anna Bielińska

 mgr Anna Stawska

mgr Karolina Bugała

Nauczyciele  pracują z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi z grup integracyjnych. Praca z dzieckiem odbywa się podczas zajęć grupowych i indywidualnych.

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Karolina Bugała

Nauczyciel pracuje z dziećmi podczas zajęć indywidualnych i grupowych.

REHABILITANT

mgr Katarzyna Podgórska