Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 w Warszawie

Kadra

 

KADRA PEDAGOGICZNA  (w roku szkolnym 2018/2019).

dyrektor przedszkola: AGATA TOMALA- mgr pedagogiki,  nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: Logopedia z reedukacją, Zarządzanie w oświacie.

 

ANNA BANASIEWICZ- nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki specjalnej, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, rehabilitant osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta SI

 

ANNA BIELIŃSKA - nauczyciel kontraktowy, mgr terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnym, terapeuta ręki

 

DOROTA KOWALCZYK-nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki

 

MONIKA GAWROŃSKA- nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki społecznej, studia podyplomowe z zakresu edukacji początkowej z reedukacją

 

MAŁGORZATA GŁAŻEWSKA -nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki specjalnej i korekcyjnej, studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego

 

AGNIESZKA GRZESZCZAK- nauczyciel kontraktowy, mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel angielskiego

 

BERNADETTA LEWANDOWSKA- nauczyciel mianowany, katecheta, mgr teologii z przygotowaniem pedagogicznym

 

ELŻBIETA MAJBOUR- nauczyciel mianowany, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel angielskiego

 

KAROLINA PACHOLCZYK-nauczyciel stażysta, mgr psychologii, studia podyplomowe:przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela

 

URSZULA POLAK- POPŁAWSKA- nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, surdologopeda, certyfikowany  terapeuta SI

 

BARBARA PORYDZAJ - nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe: edukacja elementarna

 

JUSTYNA PRZYJEMSKA nauczyciel kontraktowy, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, psychodietetyk

 

BEATA RUDZKA- WAŁACHOWSKA- nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, logopeda dyplomowany, certyfikowany terapeuta SI

 

MONIKA RYBACKA - nauczyciel kontraktowy, mgr wychowania przedszkolnego, mgr administracji, licencjat pegagoga terapeuty

 

KATARZYNA SITARZ- nauczyciel mianowany, mgr historii, mgr resocjalizacji z profilaktyką społeczną, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej , przedszkolnej i terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; terapeuta ręki