Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 w Warszawie

Mariensztat na starych fotografiach